[HOT] BOSS Thế Giới

11/10/2017

BOSS Thế Giới


598f6776c1e21.png


◇ Thời gian: 12:00, 18:00, 21:00 hàng ngày; mỗi lần 30 phút

◇ Người chơi tự do khiêu chiến BOSS, chỉ cần tham gia đánh bại BOSS đều có thưởng

◇ Hạng sát thương gây cho BOSS càng cao, thưởng càng nhiều

◇ Kích Sát sẽ được thêm thưởng

◇ Sau khi đánh bại BOSS, trong map sẽ rớt 1 rương, người chơi cướp thành công sẽ được thưởng hấp dẫn, thành viên tham gia cùng bang sẽ nhận được Thưởng hỗ trợ

×