[HOT] Đấu Trường Liên Server

09/10/2017

Đấu Trường Liên Server


◇ Lv38 mở tính năng

◇ Mở giao diện chính - Tính Năng - Giới hạn giờ - Đấu trường Liên Server


59906b07465bb.png


◇ Mở vào 12:00-13:0021:00-22:00 trừ thứ 5, Chủ Nhật, lượt ghép không giới hạn, thắng cộng điểm, thua trừ điểm, nhưng chỉ có 5 lượt thưởng

◇ Điểm đạt giới hạn giai đoạn hiện tại có thể vào Thăng hạng, áp dụng hình thức 3 ván thắng 2, thành công sẽ thăng hạng tiếp theo

◇ Thăng hạng không được nhận thưởng, cũng không mất lượt thưởng

◇ Lần đầu đấu thăng hạng Đồng hoặc cao hơn được quà lần đầu, mỗi giai đoạn chỉ được nhận 1 lần

◇ Bắt đầu từ giai đoạn Đồng, mỗi giai đoạn đấu đều được avatar chat tương ứng, thăng hạng hoặc rớt hạng đều sẽ cập nhập avatar


×