[HOT] Kết Hôn

09/10/2017

Kết Hôn


◇ Lv35 mở tính năng

◇ Yêu cầu: Thân mật trên 1000


kết hôn.png


◇ Sau khi tổ chức hôn lễ xong mới trở thành Vợ Chồng, mở nhiệm vụ Vợ Chồng hàng ngày

◇ Sau khi đeo nhẫn cưới mới được khắc, khắc cần tiêu hao điểm tình cảm

◇ Vợ Chồng tặng hoa cho nhau sẽ nhận nhiều điểm tình cảm, một đóa hoa 2 bên tăng 10 điểm, hoàn thành nhiệm vụ Vợ Chồng hàng ngày cũng được điểm tình cảm

◇ Vợ Chồng tổ đội tới tìm Tiên Nữ Vô Tình chia tay trong hòa bình, cần tiêu hao lượng vàng nhất định, điểm thân mật giảm 500, hoặc trên giao diện đơn phương từ bỏ bạn đời, tiêu hoa KC, điểm thân mật bị xóa

◇ Vợ chồng sau khi ly dị sẽ bảo lưu nhẫn cưới, tái hôn được nhận nhẫn cưới mới, nhưng chỉ được đeo một nhẫn

×