ĐUA TOP THẦN MA Lần 3

04/11/2017

59dc927ba426d.png1. Thời gian: Từ ngày 31/10 đến 24:00 ngày 05/11

2. Server: Thần Ma 8 -> Thần ma 12

3. Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tham gia đua TOP lực chiến liên server, khi kết thúc sự kiện sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

4. Phần thưởng:


59f7f0feefad0.pngLưu ý:

★ Thời gian tổng kết là 24h00 ngày 05/11

★ Gói Ưu đãi sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng

★ KC không tính vào điểm VIP

★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Bổng Lộc Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

  • Gói Thần Ma mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 1 và ngày 15 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.

  • Gói Công Tước mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 1 và ngày 15 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.

  • Gói Hầu Tước mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 1 và ngày 15 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.


×