[HOT] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Khủng

10/10/2017

1. [Sự Kiện] Phúc Lợi Gấp 10 - Mua Ngay

Thời gian: Vĩnh Viễn

+ Thẻ Tháng: Nạp thẻ đúng mệnh giá 100.000 NVD nhận ngay Thẻ Tháng - hàng ngày nhận ngay 100 KNB trong 30 ngày

+ Thẻ Chí Tôn: Nạp thẻ đúng mệnh giá 200.000 NVD nhận ngay Thẻ Chí Tôn - hàng ngày nhận ngay 120 KNB vĩnh viễn


59dc8713c9459.png


2. [Sự Kiện] Nạp Mỗi Ngày - Ưu Đã 300% Quà Tặng

Thời gian: Hàng Ngày

Chi Tiết: Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đạt mốc sẽ nhận được thưởng


59dca8da0c4b0.png3. [Sự Kiện] Tích Nạp Liên Tục - Tặng Ngay Đồ Cam Khủng

Thời gian: 7 ngày kể từ khi mở server

Chi Tiết: Trong thời gian diễn ra sự kiện tích nạp đạt mốc nhận thưởng lớn


59dca8ec2b8bf.png


4. [Sự Kiện] Tích Nạp Nhận Tướng Hiếm Kungfu Panda

Thời gian: Vĩnh Viễn

Chi Tiết: Trong thời gian diễn ra sự kiện tích nạp đạt mốc nhận thưởng lớn


59dca8fbd5321.png


5. [Sự Kiện] Nạp Đầu Nhận Gói Ưu Đãi 5888KC

Thời gian: 3 ngày kể từ khi mở server

Chi Tiết: Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đầu ngày nhận ưu đãi lớn


59dca90ac9c76.png6. [Sự kiện] Quỹ Trưởng Thành - Lên Cấp Nhận Ngay KNB Khóa

Thời gian diễn ra: Vĩnh Viễn

Chi Tiết: Chỉ cần 1500 KC nhận lại tối đa lên tới 6800 KC


59dca91f74bda.png


7. [Sự kiện] Tụ Bảo Bồn May Mắn - Nhận Tới X4 KNB Khóa

Thời gian diễn ra: 7 ngày kể từ khi mở server

Chi Tiết: Mỗi ngày được Tụ Bảo 1 lần, 100% nhận ưu đãi KC mức cao


59dca92bdf7f8.png


8. [Sự kiện] Tranh Mua Hàng Ngày


59dca93295bc7.png×