[HOT] Chuỗi Sự Kiện FREE Cực Hấp Dẫn

11/10/2017

1. [Sự Kiện] Online Hàng Ngày - Nhận Ngay Thưởng Lớn

Thời gian: 7 ngày kể từ khi mở server

Chi Tiết: Mỗi ngày online để nhận được quà


59dca75c78696.png


2. [Sự Kiện] Thu Thập Chữ - Đổi Quà Siêu Cấp

Thời gian: Hàng Ngày

Chi Tiết: Thu thập đủ chữ Săn+ Ma + Kỵ + Sĩ nhận ngay bộ Huyết Sắc Lv30


59dca7cc661cf.png


3. [Sự Kiện] Ký Danh Hàng Ngày - Nhận Ngay Điểm VIP

Thời gian: 30 ngày kể từ khi mở server

Chi tiết: Mỗi ngày ký danh để nhận điểm VIP. 3 ngày có ngay VIP 1, 30 ngày nhận ngay VIP 3


59dca7dfdc279.png


4. [Sự Kiện] Ký Danh 7 Ngày

Thời gian: 7 ngày kể từ khi mở server

Chi tiết: Ký danh 3 ngày nhận Tướng Siêu Phẩm, 7 ngày nhận trang bị sử thi


59dca82b187a0.png


5. [Sự Kiện] Mục Tiêu 7 Ngày - Nhận Rương Siêu Cấp

Thời gian: 7 ngày kể từ khi mở server

Chi tiết: Hoàn thành mục tiêu nhận Rương Thần Bí


59dca86514325.png


×