[HOT] Đua Top Nông Dân

18/10/2017

59dc9926d8533.png1. Thời gian: Kết thúc vào 24:00 ngày thứ 7 sau khi Đại Chiến Thần Ma chính thức Khai Mở

2. Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tham gia đua TOP lực chiến từng server, khi kết thúc sự kiện sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

3. Phần thưởng:


Đợt 1: Tổng kết vào lúc 24:00 ngày thứ 3 mở server. Chỉ áp dụng cho người chơi không quá VIP3 và phải lọt TOP50 Chiến lực trong server.


59dc9b014f7c6.png


Đợt 2: Tổng kết vào lúc 24:00 ngày thứ 7 mở server. Chỉ áp dụng cho người chơi không quá VIP5 và phải lọt TOP50 Chiến lực trong server


59dc9b1224731.png

×