• [Thông Báo] Liên Thông 2 Cụm Máy Chủ Ma Long 3 vs 4 và Ma Long 5 vs 6

  04-01-2018

  Máy chủ Ma Long 3 và Ma Long 5 chuẩn bị đón 2 người em Ma Long 4 và Ma Long 6 của mình vào ngôi nhà của mình. Thân chào các Chiến Binh, Nhằm giúp các Chiến Binh có thể giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với nhau, và tạo sự cân bằng giữa các game thủ có thể "cọ xát" với nhau Đại Chiến Thần Ma sẽ tiến hành: 2 Cụm Máy chủ MA LONG 3 + MA LONG 4 & MA LONG 5 + MA LONG 6  sẽ được liên thông thành 2 cụm máy chủ Trong thời gian liên thông, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập được vào các cụm máy chủ này. Các server khác đăng nhập bình thường. Sau khi liên thông người chơi đăng nhập vào máy chủ ban đầu vào game. ◆ Thời gian dự kiến - 14h00 - 16h00 ngày 04/01 - Thời gian bảo trì có thể kéo dài hoặc kết thúc sớm hơn so với dự kiến ◆ Phạm vi liên thông: - Ma Long 3 + Ma Long 4- Ma Long 5 + Ma Long 6 ◆ Nội dung: Sau khi liên thông máy chủ, người chơi máy chủ Ma Long 3 - 4 và Ma Long 5 - 6 khi đăng nhập vào game sẽ tiến vào không gian chung của cả 2 máy chủ. Tuy nhiên cổng đăng nhập và nạp thẻ của người chơi không thay đổi. Người chơi vẫn theo phương thức trước đây để đăng nhập và nạp thẻ vào game. Quà liên thông: - S18 + 19: 3000 Kc khóa + 20 Ngọc EXP + 20 Đá Cam + 2 triệu Vàng - S20 + 21: 5000 Kc khóa + 40 Ngọc EXP + 30 Đá Cam + 3 triệu Vàng Quy tắc liên thông máy chủ ◆ Trường hợp trùng tên nhân vật, bang phái:   - Nếu như 2 server có người chơi trùng tên thì sẽ giữ lại tên nhân vật của người chơi có cấp/chiến lực cao hơn, người chơi bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên] x1 qua thư. - Nếu như 2 server có bang trùng tên sẽ giữ lại tên bang có cấp/chiến lực cao hơn, bang chủ bang bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên bang] x1 qua thư. ◆ Xóa dữ liệu: - Sau khi gộp sv sẽ xoá dữ liệu nhân vật rác (không đăng nhập từ 15 ngày trở lên). Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần - Sau khi gộp sv, sắp xếp lại và xoá dữ liệu một số BXH - Cấp độ, chiến lực, .. BXH tiêu sẽ không xóa - Hoa, nhận hoa - Sau khi gộp sv, xoá xếp hạng đấu trường (nhưng lưu xếp hạng cao nhất trong lịch sử) - Sau khi gộp sv, xoá tất cả các danh hiệu liên quan tới BXH (bao gồm cả vua săn ma mạnh nhất,...) - Sau khi gộp sv, reset tất cả phụ bản nhiệm vụ và quyền sở hữu lãnh thổ. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.

 • [Thông Báo] Liên Thông 2 Cụm Máy Chủ Thần Ma 14 vs 15 và Ma Long 1 vs 2

  26-12-2017

  Máy chủ Thần Ma 14 và Ma Long 1 chuẩn bị đón 2 người em Thần Ma 15 và Ma Long 2 của mình vào ngôi nhà của mình. Thân chào các Chiến Binh, Nhằm giúp các Chiến Binh có thể giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với nhau, và tạo sự cân bằng giữa các game thủ có thể "cọ xát" với nhau Đại Chiến Thần Ma sẽ tiến hành: 2 Cụm Máy chủ THẦN MA 14 + THẦN MA 15 & MA LONG 1 + MA LONG 2  sẽ được liên thông thành 2 cụm máy chủ Trong thời gian liên thông, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập được vào các cụm máy chủ này. Các server khác đăng nhập bình thường. Sau khi liên thông người chơi đăng nhập vào máy chủ ban đầu vào game. ◆ Thời gian dự kiến - 9h00 - 12h00 ngày 27/12 - Thời gian bảo trì có thể kéo dài hoặc kết thúc sớm hơn so với dự kiến ◆ Phạm vi liên thông: - Thần Ma 14 + Thần Ma 15- Ma Long 1 + Ma Long 2 ◆ Nội dung: Sau khi liên thông máy chủ, người chơi máy chủ Thần Ma 14 - 15 và Ma Long 1 - 2 khi đăng nhập vào game sẽ tiến vào không gian chung của cả 2 máy chủ. Tuy nhiên cổng đăng nhập và nạp thẻ của người chơi không thay đổi. Người chơi vẫn theo phương thức trước đây để đăng nhập và nạp thẻ vào game. Quà liên thông: - S14 + 16: 3000 Kc khóa + 20 Ngọc EXP + 20 Đá Cam + 2 triệu Vàng - S15 + 17: 5000 Kc khóa + 40 Ngọc EXP + 30 Đá Cam + 3 triệu Vàng Quy tắc liên thông máy chủ ◆ Trường hợp trùng tên nhân vật, bang phái:   - Nếu như 2 server có người chơi trùng tên thì sẽ giữ lại tên nhân vật của người chơi có cấp/chiến lực cao hơn, người chơi bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên] x1 qua thư. - Nếu như 2 server có bang trùng tên sẽ giữ lại tên bang có cấp/chiến lực cao hơn, bang chủ bang bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên bang] x1 qua thư. ◆ Xóa dữ liệu: - Sau khi gộp sv sẽ xoá dữ liệu nhân vật rác (không đăng nhập từ 15 ngày trở lên). Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần - Sau khi gộp sv, sắp xếp lại và xoá dữ liệu một số BXH - Cấp độ, chiến lực, .. BXH tiêu sẽ không xóa - Hoa, nhận hoa - Sau khi gộp sv, xoá xếp hạng đấu trường (nhưng lưu xếp hạng cao nhất trong lịch sử) - Sau khi gộp sv, xoá tất cả các danh hiệu liên quan tới BXH (bao gồm cả vua săn ma mạnh nhất,...) - Sau khi gộp sv, reset tất cả phụ bản nhiệm vụ và quyền sở hữu lãnh thổ. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.

 • [Thông Báo] Liên Thông Máy Chủ Thần Ma 11 - 12 - 13

  23-12-2017

  Máy chủ Thần Ma 11 chuẩn bị đón 2 người em Thần Ma 12 và Thần Ma 13 của mình vào ngôi nhà chung nha. Thân chào các Chiến Binh, Nhằm giúp các Chiến Binh có thể giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với nhau, và tạo sự cân bằng giữa các game thủ có thể "cọ xát" với nhau Đại Chiến Thần Ma sẽ tiến hành: Máy chủ THẦN MA 11 + THẦN MA 12 + THẦN MA 13  sẽ được liên thông thành 1 cụm máy chủ Trong thời gian liên thông, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập được vào các cụm máy chủ này. Các server khác đăng nhập bình thường. Sau khi liên thông người chơi đăng nhập vào máy chủ ban đầu vào game. ◆ Thời gian dự kiến - 9h00 - 11h00 ngày 22/12 - Thời gian bảo trì có thể kéo dài hoặc kết thúc sớm hơn so với dự kiến ◆ Phạm vi liên thông: Thần Ma 11 - Thần Ma 12 - Thần Ma 13 ◆ Nội dung: Sau khi liên thông máy chủ, người chơi máy chủ Thần Ma 11 - 12 - 13 khi đăng nhập vào game sẽ tiến vào không gian chung của cả 3 máy chủ. Tuy nhiên cổng đăng nhập và nạp thẻ của người chơi không thay đổi. Người chơi vẫn theo phương thức trước đây để đăng nhập và nạp thẻ vào game. Quà liên thông: - S11: 1500 Kc khóa + 10 Ngọc EXP + 10 Đá Cam + 1 triệu Vàng - S12: 3000 Kc khóa + 20 Ngọc EXP + 20 Đá Cam + 2 triệu Vàng - S13: 5000 Kc khóa + 40 Ngọc EXP + 30 Đá Cam + 3 triệu Vàng Quy tắc liên thông máy chủ ◆ Trường hợp trùng tên nhân vật, bang phái:   - Nếu như 3 server có người chơi trùng tên thì sẽ giữ lại tên nhân vật của người chơi có cấp/chiến lực cao hơn, người chơi bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên] x1 qua thư. - Nếu như 3 server có bang trùng tên sẽ giữ lại tên bang có cấp/chiến lực cao hơn, bang chủ bang bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên bang] x1 qua thư. ◆ Xóa dữ liệu: - Sau khi gộp sv sẽ xoá dữ liệu nhân vật rác (không đăng nhập từ 15 ngày trở lên). Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần - Sau khi gộp sv, sắp xếp lại và xoá dữ liệu một số BXH - Cấp độ, chiến lực, .. BXH tiêu sẽ không xóa - Hoa, nhận hoa - Sau khi gộp sv, xoá xếp hạng đấu trường (nhưng lưu xếp hạng cao nhất trong lịch sử) - Sau khi gộp sv, xoá tất cả các danh hiệu liên quan tới BXH (bao gồm cả vua săn ma mạnh nhất,...) - Sau khi gộp sv, reset tất cả phụ bản nhiệm vụ và quyền sở hữu lãnh thổ. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.

 • [Thông Báo] Liên Thông Máy Chủ Thần Ma 8 - 9 - 10

  21-12-2017

  Máy chủ Thần Ma 8 chuẩn bị đón 2 người em Thần Ma 9 và Thần Ma 10 của mình vào ngôi nhà chung nha. Thân chào các Chiến Binh, Nhằm giúp các Chiến Binh có thể giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với nhau, và tạo sự cân bằng giữa các game thủ có thể "cọ xát" với nhau Đại Chiến Thần Ma sẽ tiến hành: Máy chủ THẦN MA 8 + THẦN MA 9 + THẦN MA 10  sẽ được liên thông thành 1 cụm máy chủ Trong thời gian liên thông, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập được vào các cụm máy chủ này. Các server khác đăng nhập bình thường. Sau khi liên thông người chơi đăng nhập vào máy chủ ban đầu vào game. ◆ Thời gian dự kiến - 9h00 - 11h00 ngày 14/12 - Thời gian bảo trì có thể kéo dài hoặc kết thúc sớm hơn so với dự kiến ◆ Phạm vi liên thông: Thần Ma 8 - Thần Ma 9 - Thần Ma 10 ◆ Nội dung: Sau khi liên thông máy chủ, người chơi máy chủ Thần Ma 8 - 9 - 10 khi đăng nhập vào game sẽ tiến vào không gian chung  của cả 3 máy chủ. Tuy nhiên cổng đăng nhập và nạp thẻ của người chơi không thay đổi. Người chơi vẫn theo phương thức trước đây để đăng nhập và nạp thẻ vào game. Quà liên thông: - S9: 3000 Kc khóa + 20 Ngọc EXP + 20 Đá Cam + 2 triệu Vàng - S10: 5000 Kc khóa + 40 Ngọc EXP + 30 Đá Cam + 3 triệu Vàng Quy tắc liên thông máy chủ ◆ Trường hợp trùng tên nhân vật, bang phái:   - Nếu như 3 server có người chơi trùng tên thì sẽ giữ lại tên nhân vật của người chơi có cấp/chiến lực cao hơn, người chơi bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên] x1 qua thư. - Nếu như 3 server có bang trùng tên sẽ giữ lại tên bang có cấp/chiến lực cao hơn, bang chủ bang bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên bang] x1 qua thư. ◆ Xóa dữ liệu: - Sau khi gộp sv sẽ xoá dữ liệu nhân vật rác (không đăng nhập từ 15 ngày trở lên). Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần - Sau khi gộp sv, sắp xếp lại và xoá dữ liệu một số BXH - Cấp độ, chiến lực, .. BXH tiêu sẽ không xóa - Hoa, nhận hoa - Sau khi gộp sv, xoá xếp hạng đấu trường (nhưng lưu xếp hạng cao nhất trong lịch sử) - Sau khi gộp sv, xoá tất cả các danh hiệu liên quan tới BXH (bao gồm cả vua săn ma mạnh nhất,...) - Sau khi gộp sv, reset tất cả phụ bản nhiệm vụ và quyền sở hữu lãnh thổ. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.

 • ĐCTM - Chính Thức Khai Mở MA LONG-8

  04-12-2017

  Đại Chiến Thần Ma -  Siêu phẩm MMORPG 3D 10vs10 HOT nhất 2017    Kính chào các Chiến Binh, Trước tiên, BQT Đại Chiến Thần Ma xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất trước sự quan tâm và ủng hộ của các Chiến Binh trong thời gian qua. BQT Đại Chiến Thần ma xin thông báo: Đại Chiến Thần Ma sẽ chính thức ra mắt vào máy chủ mới S23 - MA LONG-8 vào 10h30 ngày 05/12/2017, cùng với đó là chuỗi sự kiện kèm phần thưởng vô cùng hấp dẫn đang chờ đón toàn thể các Chiến Binh. 1. [Sự kiện] Đua TOP Nông Dân Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY 2. [Sự kiện] Chuỗi Sự Kiện FREE Cực Hấp Dẫn Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY 3. [Sự kiện] Chuỗi Đua Top 7 Ngày Thời gian: 7 ngày đầu mở server Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY 5. [Sự kiện] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Khủng Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY Chúc các Chiến Binh có những giờ phút vui vẻ cùng Đại Chiến Thần Ma!

 • [Thông Báo] Liên Thông Máy Chủ Thần Ma 4 - 5 - 6

  04-12-2017

  Máy chủ Thần Ma 4 chuẩn bị đón 2 người em Thần Ma 5 và Thần Ma 6 của mình vào ngôi nhà chung nha. Thân chào các Chiến Binh, Nhằm giúp các Chiến Binh có thể giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với nhau, và tạo sự cân bằng giữa các game thủ có thể "cọ xát" với nhau Đại Chiến Thần Ma sẽ tiến hành: Máy chủ THẦN MA 4 + THẦN MA 5 + THẦN MA 6  sẽ được liên thông thành 1 cụm máy chủ Trong thời gian liên thông, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập được vào các cụm máy chủ này. Các server khác đăng nhập bình thường. Sau khi liên thông người chơi đăng nhập vào máy chủ ban đầu vào game. ◆ Thời gian dự kiến - 9h00 - 13h00 ngày 05/12 - Thời gian bảo trì có thể kéo dài hoặc kết thúc sớm hơn so với dự kiến ◆ Phạm vi liên thông: Thần Ma 4 - Thần Ma 5 - Thần Ma 6 ◆ Nội dung: Sau khi liên thông máy chủ, người chơi máy chủ Thần Ma 4 - 5 - 6 khi đăng nhập vào game sẽ tiến vào không gian chung  của cả 3 máy chủ. Tuy nhiên cổng đăng nhập và nạp thẻ của người chơi không thay đổi. Người chơi vẫn theo phương thức trước đây để đăng nhập và nạp thẻ vào game. Quy tắc liên thông máy chủ ◆ Trường hợp trùng tên nhân vật, bang phái:   - Nếu như 3 server có người chơi trùng tên thì sẽ giữ lại tên nhân vật của người chơi có cấp/chiến lực cao hơn, người chơi bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên] x1 qua thư. - Nếu như 3 server có bang trùng tên sẽ giữ lại tên bang có cấp/chiến lực cao hơn, bang chủ bang bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên bang] x1 qua thư. ◆ Xóa dữ liệu: - Sau khi gộp sv sẽ xoá dữ liệu nhân vật rác (không đăng nhập từ 15 ngày trở lên). Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần - Sau khi gộp sv, sắp xếp lại và xoá dữ liệu một số BXH - Cấp độ, chiến lực, .. BXH tiêu sẽ không xóa - Hoa, nhận hoa - Sau khi gộp sv, xoá xếp hạng đấu trường (nhưng lưu xếp hạng cao nhất trong lịch sử) - Sau khi gộp sv, xoá tất cả các danh hiệu liên quan tới BXH (bao gồm cả vua săn ma mạnh nhất,...) - Sau khi gộp sv, reset tất cả phụ bản nhiệm vụ và quyền sở hữu lãnh thổ. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.

 • [Thông Báo] Liên Thông Máy Chủ Thần Ma 1 - 2 - 3

  27-11-2017

  Máy chủ Thần Ma 1 chuẩn bị đón 2 người em Thần Ma 2 và Thần Ma 3 của mình vào ngôi nhà chung nha. Thân chào các Chiến Binh, Nhằm giúp các Chiến Binh có thể giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với nhau, và tạo sự cân bằng giữa các game thủ có thể "cọ xát" với nhau Đại Chiến Thần Ma sẽ tiến hành: Máy chủ THẦN MA 1 + THẦN MA 2 + THẦN MA 3  sẽ được liên thông thành 1 cụm máy chủ Trong thời gian liên thông, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập được vào các cụm máy chủ này. Các server khác đăng nhập bình thường. Sau khi liên thông người chơi đăng nhập vào máy chủ ban đầu vào game. ◆ Thời gian dự kiến - 9h00 - 11h00 ngày 28/11 - Thời gian bảo trì có thể kéo dài hoặc kết thúc sớm hơn so với dự kiến ◆ Phạm vi liên thông: Thần Ma 1 - Thần Ma 2 - Thần Ma 3 ◆ Nội dung: Sau khi liên thông máy chủ, người chơi máy chủ Thần Ma 1 - 2 - 3 khi đăng nhập vào game sẽ tiến vào không gian chung  của cả 3 máy chủ. Tuy nhiên cổng đăng nhập và nạp thẻ của người chơi không thay đổi. Người chơi vẫn theo phương thức trước đây để đăng nhập và nạp thẻ vào game. Quy tắc liên thông máy chủ ◆ Trường hợp trùng tên nhân vật, bang phái:   - Nếu như 3 server có người chơi trùng tên thì sẽ giữ lại tên nhân vật của người chơi có cấp/chiến lực cao hơn, người chơi bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên] x1 qua thư. - Nếu như 3 server có bang trùng tên sẽ giữ lại tên bang có cấp/chiến lực cao hơn, bang chủ bang bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên bang] x1 qua thư. ◆ Xóa dữ liệu: - Sau khi gộp sv sẽ xoá dữ liệu nhân vật rác (không đăng nhập từ 15 ngày trở lên). Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần - Sau khi gộp sv, sắp xếp lại và xoá dữ liệu một số BXH - Cấp độ, chiến lực, .. BXH tiêu sẽ không xóa - Hoa, nhận hoa - Sau khi gộp sv, xoá xếp hạng đấu trường (nhưng lưu xếp hạng cao nhất trong lịch sử) - Sau khi gộp sv, xoá tất cả các danh hiệu liên quan tới BXH (bao gồm cả vua săn ma mạnh nhất,...) - Sau khi gộp sv, reset tất cả phụ bản nhiệm vụ và quyền sở hữu lãnh thổ. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.

 • [HOT] Ưu Đãi Nạp Qua Kênh THANH TOÁN TRỰC TIẾP

  20-11-2017

  Chiến Binh thân mến, Đại Chiến Thần Ma trân trọng gửi lời cám ơn tới Chiến Binh đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ thử nghiệm thanh toán qua kênh thanh toán trực tiếp của chúng tôi. Để nâng cao chất lượng  nhằm mang lại sự thuận tiện cũng như những trải nghiệm tốt nhất tới các Chiến Binh, Đại Chiến Thần Ma gửi tới các Chiến Binh sự kiện: "ƯU ĐÃI NẠP QUA KÊNH THANH TOÁN TRỰC TIẾP" ☀️ Nội dung ưu đãi: ► Chiết khấu 10% giá trị hóa đơn ♦️ Ví dụ: Khi Quý khách cần nạp số tiền là 1,000,000 VNĐ, nếu sử dụng hình thức TTTT sẽ được chiết khấu 10% tương đương số tiền phải chuyển khoản là 900,000 VNĐ. Quý khách sẽ nhận đủ số tiền là 1,000,000 VNĐ vào tài khoản game. ☀️ Cách thức thực hiện thanh toán: Vui lòng inbox FANPAGE để được hướng dẫn cụ thể nhất và nhận thông tin tài khoản Ngân hàng hoặc liên hệ số Hotline 097 219 5293. ◆ Lưu ý: ► Số Hotline trên là phương tiện liên lạc và hỗ trợ duy nhất của Kênh Thanh toán trực tiếp. Mọi số điện thoại khác là lừa đảo. ► Mức giao dịch tối thiểu: 500,000đ/lần giao dịch.

×